Αφοι Λιουδάκη Μεταφορική ΕΠΕ

lioudakis epe

Η Express Hellas Αφοι Λιουδάκη Μεταφορική ΕΠΕ έχει στην κατοχή της σήμερα έναν πολύ μεγάλο στόλο, 

συνολικά 50 ιδιόκτητων αυτοκινήτων. Οι αποστολές εκτελούνται καθημερινά αυτόνομα ή διαμέσου των αποκλειστικών αντιπροσώπων μας, με σκοπό την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών σας.

Τρόποι Επικοινωνίας