για Μεταφορά Φρούτων & Λαχανικών

Ψυκτικοί Θάλαμοι CHEREAU για Μεταφορά Φρούτων & Λαχανικών

Αν και η μεταφορά τους δεν ελέγχεται από το ATP, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά συχνά μεταφέρονται σε οχήματα ελεγχόμενης θερμοκρασίας προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ποιότητας.

Συχνά εξάγονται μακριά από το σημείο παραγωγής τους, σε συγκεκριμένες συσκευασίες με πολύ ψηλές παλέτες, χρειάζονται ημιρυμουλκούμενα τύπου μεγάλων αποστάσεων με μεγάλο ωφέλιμο ύψος.

Λύσεις CHEREAU

Αποκλειστικά από την
ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ Α.Ε.
+30 22950 23430

INOGAM Door Lock